Beyin Kaç Yaşına Kadar Gelişir?

Sorularla Beynimizi Tanıyalım

Beyin sağlığımızı hastalık oluşmadan merak edip kontrol ettirmesek de, beyin ile ilgili herkesin soracağı çok soru vardır. Beyin fonksiyonları günümüzde tam çözülemediği için gizemini korumaktadır. Bana hastalarımdan, arkadaşlarımdan öyle sorular geliyor ki; bir beyin ve sinir hastalıkları doktoru olarak şaşırıyorum. Bu soruları yanıtlamak istiyorum.

Beyin Kaç Yaşına Kadar Gelişir?

Anatomik yapı olarak anne karnında oluşmaya başlayan beynin gelişimi, ergenlik çağında sona erer. Fakat beynin kapasitesini artırmak için yapılan çabalar tüm yaşam boyu devam eden bir süreçtir.

0-5 yaşları arasında beyin gelişimi çok hızlıdır. Bu dönemde çocukların öğrenmeleri görerek olur. 10 yaşına kadar sağ beyin aktivitesi sol beyin aktivitesinden fazladır. Ancak 10 yaşından sonra çocuğun sağ beyin aktivitesi büyük ölçüde azalır. Bebek beyni bu dönemde öğrenmeye ve içinde saklı olan potansiyelleri açığa çıkarıp geliştirmeye oldukça açıktır. Çocukların beynini bu dönemde geliştirmek mümkündür.

Beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobdur. Bebeklik ve çocukluğun ilk dönemlerinde çocuğunuza kazandıracağınız spor ya da yeteneği varsa müzik veya resim gibi sanat dalı, onu ilerde ünlü biri yapmaya yeter.

Beyin sağ ve sol olarak ikiye ayrılır. Her iki yarımda da 4 bölge vardır.

Beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobudur.

  • Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgilenir.
  • İnsan, sezgilerinde beyninin sağ tarafını kullanır.
  • Aynı zamanda sağ beyin lobu, vücudun sol tarafını (organlarını) yönetir.
  • Görme ve duyma yoluyla öğrenir.
  • Gerçek üstü hayaller kurar, mecaz anlamlarla ilgilenir.

Beynimizin mantıksal kısmı sol lobudur.

  • Matematiksel işlemlerde başarılıdır.
  • Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve analitik düşünme becerisine sahiptir.
  • Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir.
  • Sol beyin lobu, vücudun sağ tarafını (organlarını) yönetir.

Dr. Serdar DAĞ