Beyin Kanseri

Tıp her geçen gün ilerlemekte, her türlü hastalığın teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler bulunmaktadır.Hemen hemen kontrol altına alınamayan hastalık kalmamış gibidir.Ancak kanser tedavisinde ümit edilen başarıya ulaşılamamıştır.

Kanser Nedir?

İnsan vücudunu oluşturan en küçük yapı taşına hücre ismi verilir.Sağlıklı hücreler vücut büyümesini aynı zamanda hasarlı hücrelerin tamirini yaparlar.Normal hücrelerin büyüme yeteneği sınırlıdır.Bazen büyümedeki bu sınırlama yeteneği kayıp olur ve sınırsız büyüyüp çoğalan hücreler topluluğu oluşur.Oluşan kontrolsüz bu hücreler topluluğuna TÜMÖR denir.

Tümörler İkiye Ayrılır

  1. İyi huylu kanser olmayan tümörler; vücuda yayılmazlar, yaşamı nadiren tehdit ederler, ameliyatla alındıkları zaman genelde tekrarlamazlar.
  2. Kötü huylu kanser hücreleri içeren tümörler; tüm vücuda yayılma eğilimi gösterirler.Hayatı tehdit eden bu tümörler de ölüm oranı yüksektir.

Beyin Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Beyin kafatası denen kemik yapının içine yerleşmiştir. Beyin hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan beyin tümörleri, beyin hücrelerinden köken aldığı gibi, başka organlarda oluşan kanser hücrelerinin yayılması ile de oluşabilir.Oluşan tümör nedeni ile beynin hacmi artar ve beyin genişleyemeyen kafatası içinde sıkışır, kafa içi basıncının artmasına sebep olur.Belirtiler genellikle buna bağlı oluşur. Hastada, baş ağrısı, bulantı, kusma, sara tipi bayılma, kol ve bacaklarda his kaybı kuvvetsizlik gibi belirtiler oluşur.Nedeni tam olarak bilinmemektedir.Ailesel yatkınlık, bazı virüs enfeksiyonları arıtma, lastik, boya vs. sanayinde çalışmak risk faktörleri arasındadır.Herhangi bir yaşta görülebilen beyin tümörleri, en çok 3-12 40-70 yaş grubunda görülür. Cinsiyet ayrımı yoktur.

Beyin Tümörleri Nasıl Teşhis ve Tedavi Edilir?

Erken teşhis tedavide başarı şansını arttırır.Günümüzde gelişen teknoloji, beyin tümörlerini teşhis etmede, çapını ölçmede beyinde görülen bir dokunun tümör mü yoksa başka bir doku mu olduğunu anlamamızı sağlayan tanı araçları lanse etmiştir. Gelişen tomografiler, MR’lar beyinde oluşan tümörleri en ince ayrıntısına kadar bize gösterir. Teşhisteki başarı, tedavide maalesef sağlanamamıştır. Tedavideki amaç mümkünse tümörlü dokuyu yok etmektedir.İyi huylu tümörler ameliyatla tümörlü doku temizlendiği zaman bir daha tekrarlanmazlar. Fakat kötü huylu kanser hücreleri beyni; ağaç gibi kök salarak beynin sağlıklı dokularını tahrip ederler.

Günümüzde Halen Kabul Gören Tedavi Nedir?

  1. Ameliyatla çıkartılabilen kanserli tümör hücreleri temizlemek.
  2. Ameliyatla çıkartılan tümör hücrelerinin patolojiye yollanarak türünün belirlenmesi.
  3. Beyinde kalan ve cinsi belirlenen kanser hücrelerini yok etmek için ışın (radyoterapi) ve ilaç (kemoterapi) uygulaması

Beyin Kanserinde Dünyada Gelinen Son Durum Nedir?

Gelişmiş tüm dünya ülkelerinde, kanserin nedenleri ile ilgili yoğun çalışmalar vardır.
Işın tedavisi ve ilaç tedavisi; kanserli hücre ile beraber normal sağlıklı hücreleri de tahrip etmektedir. Son zamandaki çalışmalar; sağlam dokular zarar vermeyen sadece kanserli hücrelerini tahrip eden ışınlar ve ilaçlar üretme yolundadır.Özellikle; kanserli hücrelerin yapısını bozan ilaçlar ve ışınlar yüz güldürücü cevaplar vermiştir.Hatta çoğu zaman kafa içi basıncını arttırmayan kötü huylu tümörlere cerrahi yapılmadan ışın (radyoterapi) ve ilaç (kemoterapi) uygulanmaktadır. Bununla beraber, gen tedavisi ve kök hücrelerle kanseri tedavi etme çalışmaları yapılmaktadır.Gelişmeler kısa zamanda kanser tedavisinde başarıya ulaşma yolundadır.

Beyin Kanserinde İyileşme Şansı Nedir?

Beyin tümörlü bir hastanın yaşam beklentisi tümörün tipine, hastanın yaşına, genel sağlığına ve tedaviye cevabına bağlıdır.Büyük sayıda hastanın sonuçlarını değerlendiren istatistiki bilgiler; ortalama değerlerdir.Oysa hiçbir hasta diğerine benzemez. Her hasta ayrı bir vakadır.

Uzman Olarak Benim Görüşüm Nedir?

Kanserin oluşmasında; vücut direncinin düşmesi bence büyük önem taşır. Stres, hormonlu gıdalar, hava kirliliği, teknoloji ürünü olan cep telefonu, bilgisayar ışınları vs. vücut direncini düşüren etkenlerdir.
Bana göre; günümüzde yapılan tedaviler kanserin oluşmasına neden olan sebepten çok kanserli hücreyi yok etmeye yöneliktir.Yapılan son gen ve kök hücre çalışmaları umut vericidir.Belki de hücre yapısını bozan bir virüstür ve ilerde bir ilaçla erken yakalanan kanser tedavi edilebilecektir.Nasıl verem 1950 ve bu yılların amansız ve öldürücü fakat şimdinin tedavi edilir basit bir hastalığı ise, belki ilerde kanserde buna benzer bir hastalık haline gelecektir.

Özellikle bir hususta hasta yakınlarını uyarmak istiyorum; tedavide umut iyidir.Fakat gerçekleri kabul etmek gerekir.Ülkemizde; kanser tedavisi dünya standardını yakalamıştır.Bunun için doktor tedavisinde çıkıp umut tacirlerinin eline düşmemek gerekir.Aksi halde; hem yakınımızı hem servetimizi kayıp ederiz.

Dr. Serdar Dağ