Beyin, Sinir Hastalıkları ve Amino Asit Tedavisi

İnsan vücudu, tüm hastalıklarla mücadele etme yeteneğine sahiptir. İnsan vücudu işleyişi, bilim dünyasının hala çözemediği bir mekanizmaya sahiptir.

İmmun sistem, vücudu koruyan ve hastalıklara savaşan sistemdir. Bu sistemde arızalar meydana gelince hastalıklar başlar. Örneğin, vücudumuzda her gün milyonlarca kanser hücresi oluşur ve savunma mekanizması bunu yok eder, yine insan birçok kimyasal maddeye ve mikroplara maruz kalır, bunların zararlı etkileri savunma mekanizması tarafından yok edilir vs. Bu savunma mekanizmasında oluşan aksaklık birçok hastalığı açığa çıkarır.

Beyin ve sinir sisteminde birçok hastalığın sebebi bilinmemektedir. Kas hastalıkları, demans, ALS gibi birçok hastalıkta tedavi, sebep bilinemediği için başarısızdır. Hatta; felce sebep olan damar tıkanmasının sebebi bile, oluşan pıhtının, vücudun savunma mekanizması tarafından yok edilememesidir. Zaten bu görüşe göre; pıhtı oluşumunu engelleyen mekanizma çökünce pıhtı oluşmaya başlar.

İmmun sistemini kuvvetlendiren ve sistemin bozulan kısmını yok eden tedavi, hastalıkları ortadan kaldırır. Bu durumu, çevredeki sinekleri öldürmek yerine bataklığı kurutmak gibi düşünebiliriz. Maalesef günümüzdeki bilgilerle bu da tam mümkün değildir.

Amino Asit Takviyesi

Hücrenin ve immun sistemin en küçük yapı taşı olan amino asit, insan vücudunun ortalama yüzde yirmisidir. Birçok hastalık, vücudun en küçük yapı taşı olan amino asit eksikliği yüzünden oluşmaktadır.

Günümüzde yapılan çalışmalar; amino asit tahlili sonucu çıkan sonuçlar sayesinde; kalp, damar, şeker, kas, demans, sinirsel ve ruhsal birçok hastalığın oluşmadan riskinin tayin edilebileceğini göstermektedir. Gerekli görülürse takviye edilebilmesi sayesinde; var olan hastalıkların tedavisine yardımcı olurken, sağlıklı insanda da eksiği yerine koymak birçok hastalıktan korur.

Kan analizi ile eksik olan amino asitler saptanır ve kişiye özel ilaç hazırlanır, eksik tamamlanır. Belli aralıklarla takip edilir. İmmun sistemi güçlendiren ve var olan hastalıklarda, tedaviye yardımcı olan en iyi yöntemlerden birisi “amino asit” takviyesidir. Özellikle, hastalanmadan eksikliği tespit edilirse ve takviyesi yapılırsa; kişiyi birçok hastalıktan korur.

Serdar Dağ