Botoks Enjeksiyon İle Baş Ağrısına Son

Başı ağrımayan insan hemen hemen yok gibidir. Baş ağrısının birçok nedeni vardır Fakat en sık görülen baş ağrısı migren ve gerilim tip baş ağrısıdır.Bu ağrı türleri genellikle kadınlarda daha fazla görülse de günümüzün çalışma koşullarında erkeklerde de sıkça görülmeye başlamıştır.Sık tekrarlayan baş ağrıları kişinin yaşamını kabusa çevirdiği gibi iş verimini de azaltmaktadır.

Baş ağrısı ile başvuran hastada öncelikle baş ağrısına neyin sebep olduğu araştırılmalıdır. Eğer baş ağrısının nedeni, migren ve gerilim tipi ağrıysa; botox tedavisinin başarısı çok yüksektir.

Baş Ağrıları İlaçlarla Tedavi Edilebilir Mi?

Birçok migren baş ağrısı geleneksel ilaçlarla kısmen kontrol edilebilir. İlk etapta baş ağrılarını yok etmek için ilaçları gözden geçirilip yeniden düzenlemek gerekebilir. Fakat migrende kullanılan ilaçlar baş ağrısını tamamen ortadan kaldırmaz, ağrıyı sadece kriz anında kontrol eder. Eğer ilaçlar ağrıyı ortadan kaldıramıyorsa başta belli bölgeye yapılan botox enjeksiyonu ağrıyı ortadan kaldırır.

Enjeksiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

ABD’de sıkça kullanılan bu yöntemde doktorun, hastanın başında belirlediği ve genellikle de alına, şakaklara ve enseye enjekte edilen madde ile baş ağrıları sonlandırılır.Bu madde genellikle botoxtur. Yapılan enjeksiyon ile sinirler üzerinden basınç kalkar ve spazm ağrı döngüsü sona erer.

Deneyimli hekim tarafından hastada genellikle alında, şakakta ve ensede bulunan tetikleyici noktalar tespit edilir ve bu noktalara enjeksiyon yapılır. Enjeksiyonun sıklığına ve miktarını hastanın kliniği göz önüne alınarak doktor tarafından belirlenir. İlaç etkisini ortalama on beş gün sonra gösterir.Enjeksiyon sonrasında hasta alıştığı ilaçlara ortalama bir ay daha devam etmelidir ve doktor kontrolünde bırakmalıdır.

Baş Ağrısının Cerrahi Tedavisi var Mıdır? Ne Zaman Uygulanır?

Çoğunlukla olumlu sonuç alınsa da bazı ender durumlarda, hastalarda, enjeksiyon tedavisi kısa etkilidir.Hastanın ağrısı kısa süreli geçer ve sık enjeksiyon yapmak gerekir.Bu durumda cerrahi tedavi düşünülür.

Boston ve Cleveland Üniversitelerinde, migren cerrahisi çalışmalarını tamamlayan ve günümüzde, Case Western Keserve Üniversitesi’nde bölüm başkanı olarak görevine devam eden Prof. Dr. Bahman Guyuron migrende cerrahi tedaviyi bularak birçok hastayı tedavi etmiş ve yine bu konunun başarısı ile ilgili birçok yayın yapmıştır.

Ülkemizde de migren cerrahisi başarı ile uygulanan basit bir müdahaledir. Hasta müdahaleden bir iki saat sonra taburcu edilir. Cerrahisi düşünülen hastaya gerekli tetkikler yapıldıktan sonra başta ağrıyı tetikleyen bölgelere botox enjeksiyonu yapılır. Botoxun etki süresi 2-6 ay arasındadır.Bu süre içinde ağrı olmazsa ve süre sonunda ağrılar tekrarlarsa hastada cerrahiye karar verilir.Cerrahi hastanın klinik durumuna göre bazen lokal bazen de anestezi yardımı ile yapılır.Hastada tespit edilen ve ağrıya sebep olan bölgeler cerrahi olarak çıkartılır.

Başlıca Dört Ana Tetikleme Bölgesi Belirlenmiştir;

  1. Göz çevresi, alın kaş bölgesi: Supraorbital ve troklear sinirlerin çıktığı ve corrugator supercilii, depressor supercilii ve procerus kas lifleri arasından geçtiği bölge.
  2. Şakak bölgesi: Temporal kas içinden trigeminal sinirin zigomaticotemporal dalının çıktığı bölge.
  3. Ense bölgesi:Büyük, küçük ve 3. occipital sinirlerin ense kasları arasından çıktığı bölge.
  4. Burun: Göz içine yansıyan kökeni.

Cerrahinin başarılı olabilmesi için, sinire bası yapan kasların iyi tespit edilip tamamen temizlenmesi gerekir.Operasyon sırasında kalan artık kas dokusunun, sinire basısı devam ederse, cerrahi başarı tam sağlanamaz. Bu yüzden cerrahinin uzman bir hekim tarafından yapılması gerekir.

Görüldüğü gibi yaşam kalitemizi bozan baş ağrısının tedavisi vardır. Migrenin tedavisi olamaz inanışı artık tarihe karışmıştır.

Serdar Dağ