Depresyon, Panik Atak ve Kulak Çınlanmasında TMS Tedavisi

Depresyon, panik atak, kulak çınlaması gibi kronik ve tedavisi zor hastalıklar doktor ve hasta için sorundur. Dirençli vakalarda hekim tam başarı sağlayamaz, hasta ise bir süre sonra ilaç kullanmaktan bıkar ve umutsuzluğa kapılır.

Bu tür dirençli sinir sistemi hastalıklarının tedavisi için, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde, büyük bütçeler ayrılarak araştırmalar yapılmaktadır. 50 yıldan bu yana süren bir araştırmanın sonucunda TMS tedavisi geliştirilmiştir. TMS’nin açılımı, “Transkraniyel Manyetik Stimülatör”dür.

TMS; depresyon, panik atak, kulak çınlaması ve migren tedavilerinde FDA onayı almıştır. TMS’de; oluşturulan manyetik alan, kafa tasına ve saçlı deriye ağrısız ve güvenli bir biçimde nüfuz eder ve beyin hücrelerine bir akım iletir. Bu magnetik akım beyin hücrelerinin çalışmasını düzenler. Klinik deneylerde ve medikal araştırma çalışmalarında TMS tedavisinin geçerliliği çok yönlü olarak test edilmiştir, FDA onaylıdır. Kanada’da 2002’den beri kullanılmaktadır. Bu teknolojik gelişme, son 50 yıldır nöropsikiyatrideki en önemli buluştur.

Ülkemizde son zamanlarda kullanılmaya başlanan bu tedavi hastalarda olumlu sonuç vermektedir. Uygulaması kolay ve yan etkisi olmayan bu tedavidir, aynı zamanda ilaç alması riskli olan hamile, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalarda da başarı ile uygulanmaktadır.

TMS tedavisinin hiçbir yan etkisi yoktur. Seans sonrası hafif bir baş ağrısı olabilir (hastaların onda birinde görülür).Bu durum kasların uyarılmasından kaynaklanmaktadır, yaklaşık bir saatte içinde de geçer.

TMS tedavisi sırasında veya sonrasında ilacın kesilip kesilmemesine doktor karar verir.

TMS Tedavisinin Uygulandığı Hastalıklar

  • Anksiyete
  • Depresyon
  • Yeme bozuklukları – bulimia
  • Epilepsi ve nöbetler
  • Migren türü baş ağrıları
  • Obsesif kompülsif bozukluk (OKB) hastalık durumları
  • Kulak çınlaması (Tinnitüs)
  • Panik atak
  • Fobi

Serdar Dağ