Genç Yaşta Unutkanlık

Unutkanlık denince akla hemen demans yani bunama gelir. Unutan her hastanın korkusu, demans hastalığına yakalanmaktır.
Genç hasta grubu unutmaya başladığı zaman, bu unutkanlığın demans başlangıcı olup olmadığı kaygısına kapılır.

Unutkanlık şikayeti ile doktora başvuran hemen hemen tüm hastanın öğrenmek istediği, şikayetinin sebebinin bunama yani demans başlangıcı olup olmadığıdır. Demans; yani bunama ileri yaş hastalığıdır. Bazı istisna durumlar haricinde genç yaşta görülme olasılığı düşüktür.

Genç Yaşta Unutkanlığın Olası Sebepleri

  • Depresyon

Sebeplerin en başında depresyon gelmektedir. Depresyon, stres, üzüntü, ajitasyon, aşırı çalışma gibi nedenlerle sinir sisteminin biyokimyasının değişmesi ve buna bağlı sinir sisteminin işleyişinin bozulmasıdır. Kişide uykusuzluk veya aşırı uyku, heyecan, takıntı, sinirlere hakim olamama gibi belirtiler oluşur. Depresyonda odaklanma sorunu olduğu için kişi dalgın ve unutkan olur, kişide konsantrasyon bozukluğu olur.

Günümüzün çalışma koşullarının yoğunluğu, özellikle büyük şehirlerdeki trafik, hava kirliliği, vakitsizlik ve geçim şartları sinir sisteminin hastalanmasına ve biyokimyasının bozulmasına sebep olur. Depresyon günümüzde tedavi edilebilir bir hastalık olmuştur. İlaç ve bazen buna ek olarak psikoterapiyle tam şifa olmaktadır. Depresyon tedavi edilirse buna bağlı unutkanlık tamamen ortadan kalkar.

  • Kötü Beslenme

Yoğun çalışma koşulları ve vakitsizlik çalışan kesimi hazır gıda tüketimine zorlar. Bunun yanında hareketsizlik ve yanlış beslenme ile kilo olan kişilerin kontrolsüz ve az yiyerek kilo verme çabaları, doğal besinlerin azlığı; vücudumuz için lazım olan bir çok vitamin ve minerallerin alınmasına engel olur. Bu maddelerin azlığı gençlerde unutkanlık yapar. Kısaca iyi beslenmemek unutkanlığın bir sebebidir. Zamanında az ve doğal beslenme unutkanlığı önler.

  •  Sistemik Hastalıklar

Tiroid (guatr), hipoglisemi, şeker hastalığı(DM) gibi sistemik hastalıklar şayet iyi tedavi edilmezse unutkanlığa sebep olur.

  • Beyin Hasarı

Genç yaşta beyin hasarına sebep olan bazı hastalıklar ve kazalar ve bazen de beyin operasyonları unutkanlık sebebi olabilir.

  • Epilepsi

Ülkemizde sıkça görülen ve bayılmaya sebep olan veya olmayan bazı tür epilepsiler. Halk deyimi ile sara hastalığı olan bu hastalık, unutkanlık ve dalgınlık atağı ile kendini gösterir.

Sebebi belli olmayan unutkanlık ataklarında mutlaka bir beyin elektrosuna bakılmalıdır. Çünkü bu hastalık, ilaçla kolaylıkla tedavi edilebilir. Orta ve ileri yaşlarda unutkanlığın sebepleri daha ciddidir ve hayati önem taşır.

Serdar Dağ